MÅLGRUPPER

Everbrights produkter är i första hand anpassade till konsumtion i hushåll men en ökande del går som råvaror till svensk livsmedelsproduktion.
Produkterna distribueras till svenska livsmedelsbutiker genom respektive grossistlager. Everbright samarbetar med alla större grossister, ICA, KF, Axfood, Bergendahls

Everbright´s produkter finns i alla välsorterade matbutiker.